بشر همیشه در همه حال با نگرش و اندیشه خود توانسته به موفقیت‌های بزرگ دست پیدا کند. این پیروزهای امیدوار کننده و شادی بخش فقط با مثبت اندیشی محقق شده است. اندیشۀ مثبت باعث تمایز بین انسان‌های موفق و ناکام یافته خواهد شد.

مثبت اندیشی چیست؟

اندیشۀ مثبت به انگلیسی (Positive Thinking) مثبت فکرکردن یا به تعبیر بهتر، تفکر مثبتی است که به شیوه نگرش مثبت ما به زندگی و مواجهه با موقعیت‌های مهم زندگی اشاره دارد. این نگرش مثبت به صورت اتوتماتیک انسان را به بهترین نتیجه و بهترین تصمیم نزدیک می‌کند. نگرشی خوش بینانه به زندگی، ساده‌ترین تعریف مثبت اندیشی یا تفکر مثبت است. اندیشه مثبت اکتسابی است و قابل ارتقاع و رشد هم خواهد بود.

منظور از مثبت اندیشی

مثبت اندیشی بر آن استوار است تا زندگی انسان که همیشه با لحظه‌های تلخ و گاهی شیرین مخلوط و هم آمیخته است را با تفکرات مثبت و اندیشه مثبت گره بزند و روحیه و انگیزه فرد را در ادامه زندگی تقویت و بهبودی ببخشد و باعث ارتقای روانشناختی و روحیه شخصی فرد می‌شود. چرا که افراد مثبت اندیش در هنگام وقوع شرایط سخت، به دنبال پیدا کردن بهترین راه‌حل‌ها هستند و افکار مثبت خود را بروز می‌دهند.

مثبت اندیشی در روانشناسی

روانشناسی بر مثبت اندیشی و تفکر مثبت صحه گذاشته و برای آن جایگاه والایی مد نظر دارد و آن را یک رویکرد ذهنی و عاطفی دانسته که موجب می‌گردد، انسان بر روی ابعاد مثبت زندگیش بیشتر تمرکز کند. مثبت اندیشی باعث انرژی مثبت و نشاط در زندگی و حالت روحی فرد شده و موجب ارتقای سلامت روانی او می‌شود. فرد مثبت اندیش با چنین انگیزه‌ای به پیروزی و پیشرفت می‌اندیشد و با این فکر بر موانع و دشواری‌ها فائق می‌آید.

فوائد مثبت اندیشی

افزایش اعتماد به نفسپسر جوان ایرانی که با تفکر مثبت ذهن خود را کنترل می کند

مثبت اندیشی  باعث می‌شود تا خودبینی مثبت و توانای‌های فرد افزایش پیدا کند و اعتماد به نفس خود را تقویت نماید. این امر می‌تواند به توسعه شخصیت و ارتقای روانشناختی فرد کمک نماید.

کسب موفقیت

بینش مثبت به فرد می‌آموزد که به خود اعتماد کند و امید به موفقیت داشته باشد. این دیدگاه باعث می‌گردد انسان‌های بیشتری به سوی هدف‌هایشان حرکت نمایند و از تلاش برای رسیدن به آرزوها و آرمان‌هایشان خسته نشود.

افزایش ارتباطات مثبت

مثبت اندیشی کمک می‌کند تا افراد در ارتباطات مثبت و سازنده با دیگران موفق و خوب عمل کنند. این ارتباطات مثبت شامل؛ ارتباطات خوب با خانواده، دوستان، همکاران و افراد می‌شود.

امید به زندگی

اندیشه مثبت فرد را به سمت خوش‌بینی و ایجاد امید به آینده زندگی خود هدایت می‌کند. این امر باعث می‌شود که افراد در چالش‌ها و مشکلات زندگی  لنگ نماند و به سمت راه‌حل‌ها و فرصت‌های طلایی برای زندگی خود حرکت می‌کنند.

مثبت اندیشی در روانشناسی می‌تواند به افراد کمک کند تا روحیه، انگیزه و خوشبینی خود را بهبود دهند و در طول زندگی با چالش‌ها بهتر مقابله کنند.

شاد زیستن

مثبت اندیش و شاد زیستن ارتباط مستقیمی با هم دارند.  زیرا عملکرد مغز به نحوی است که همیشه لحن عاطفی و افکار مثبت فرد را در نظر می‌گیرد و متناسب با آن واکنش مناسب ذهنی و فیزیولوژی ایجاد می‌کند، که  این عملکرد می‌تواند اثر مثبت و شادی بر بدن و زندگی فرد داشته باشد.

کسب ثروت

امروز افراد و صاحب نظران زیادی معتقدند که اندیشه مثبت در کسب ثروت و درآمد فرد اثر بسیاری دارد زیرا فرد با اندیشه و افکار مثبت امید بیشتری به زندگی و کار خود دارد و با اعتماد بهتر سراغ کسب درآمد رفته که نتیجه آن می‌شود کسب ثروت و روزی خوب.

سلامت روان: اندیشه مثبت همانطور که بر سلامت جسم و عملکرد رفتاری فرد اثر می گذارد بر سلامت روحی و روانی انسان هم تاثیر مستقیمی داشته است. باعث کاهش اضطراب، کاهش سطح استرس، کاهش میزان افسردگی، آرامش ذهنی و روانی، رسیدن به تعادل و…

مثبت اندیشی و قانون جذب

مثبت اندیشی و قانون جذب دارای معنای یکسانی نیستند و تفاوت‌های مبانی با هم دارند اما قانون جذب برای رسیدن به اهداف خود از مثبت اندیشی بهره می‌برد.

قانون جذب می‌گوید ذهن همانند آن ربا می‌تواند هر چیزی شبیه خود را جذب کند. اگر به خوبی و نیکی ،فکر کنی ، خوبی و نیکی را جذب می‌نمایی و اگر به افکار منفی و اتفاق‌های ناخوشایند فکر کنی، اتفاق‌های ناگوار به سویتان هجوم می‌آورد.

دختر مو قرمز مثبت اندیشی که در گل زیبایی در دست دارد

اما مثبت اندیشی فراتر از قانون جذب بوده و شیوه‌ای از اندیشه مثبتی است که فرد را یاری می‌کند تا احساسات، رفتار، نگرش‌ها، علایق و استعدادهایشان را بهتر بشناسند. پس در وجود فرد یک مثبت اندیشی ذهنی که همان باور ذهنی است به وجود می‌آید که امید دارد به همه توانایی‌های نهفته در وجود خود خواهد رسید.

ویژگی افراد مثبت اندیش

عملکرد و نحو زندگی انسان برای رسیدن به اهداف و آرزوها خود به اندیشه و افکار او بستگی دارد و کسانی که با اندیشه مثبت و تلقین افکار مثبت  به زندگی ادامه می‌دهند همیشه آدم‌های موفق و پیروزی بودن و سریع‌تر به موقیت دست پیدا کرده‌اند.

انسان‌های موفق ؛ مشکلات را کوچک شمرده و قابل حل می‌دانند، باور به موفقیت دارند، نا امید نمی‌شوند، به اهداف خود آگاهی دارند،انتظارات واقع بینانه‌ای از زندگی دارند، خود سرزنشی ندارند و امید به اینده و زندگی درآنها قطع نمی‌شود.

چگونه افکار مثبت را جایگزین افکار منفی کنیم

مثبت اندیشی و منفی نگری

تقابل بین مثبت اندیش و منفی‌نگری یک جنگ درونی برای رسیدن اهداف و شاد زیستن است. افکار منفی، ناخودآگاه فرد را تحت تاثیر خود قرار می‌دهند و امید رسیدن به شادی و خوشحالی را از انسان دور می‌کند. چنین فکرهایی مانع از رسیدن به موفقیت  می‌شوند.

پیرمرد ایرانی در حال کار در کارگاه

راه های شناسایی افکار منفی

اگر می‌خواهید به موفقیت برسید لازم است افکار منفی را شناسایی کنیم و تا می‌توانید جلو افکار منفی را گرفته و راه‌های مقابله با آن را یادبگیرید. افکار منفی شامل:

 • ذهن‌خوانی

یکی از مباحث مهم که باعث ایجاد افکار منفی می‌‌شود، ذهن خوانی است. اینکه فرد قبل هر کاری در ذهن خود به نامیدی و موفق نشدن دامن می‌زند مثال، “قبل از مسابقه می‌گوید: من یک بازنده‌ام”.

 • پیشگویی

پیشگویی باعث می‌شود کاری که هنوز به وقوع نپوسته و آینده آن معلوم نیست را پیش‌بینی کنید. فرد پیش‌بینی می‌کند که اوضاع بدتر خواهد شد یا خطری درپیش است. به‌طور مثال “در امتحان قبول نخواهم شد” یا “این شغل را به دست نخواهم آورد”.

 • فاجعه سازی

فرد منفی‌نگر بر این باور است که آنچه اتفاق برای او خواهد افتاد فاجعه بار خواهد بود یا اتفاق خواهد افتاد آن‌چنان دردناک و غیرقابل‌تحمل خواهد بود قابل تحمل نیست. به‌طور مثال: “اگر در امتحان رد شوم، وحشتناک است”. «اگر در این کار موفق نشوم اخراج خواهم شد و زندگی من به فنا خواهد رفت»

 • برچسب زدن

افرادی که در زندگی به دنبال برچسب زده چه به خود و چه به دیگران بیشتر گرفتار افکار منفی هستند. چون این فرد ویژگی منفی  و خیلی کلی را به خود و دیگران نسبت می‌دهد. به‌طور مثال:« من آدم دوست داشتنی نیستم یا من لیاقت انجام این کار را ندارم»

 • عدم توجه جنبه‌های مثبت

فرد منفی‌نگر دستاوردهای مثبت خود یا دیگران را ناچیز دانسته و مدعی است که آنها ارزشی ندارند. به‌طور مثال: “محبت وظیفه زن خانه است، وقتی به من توجه می‌کند کار خاصی نکرده است”، “این موفقیت‌ها که مهم نیستند، خیلی آسان به‌دست آمدند”.

 • تعمیم افراطی

تعمیم دادن یک رویداد خاص را به عنوان یک الگوی کلی و فراگیر منفی معرفی و استنباط می‌کند. به‌طور مثال: “این اتفاق همیشه برای من پیش می‌آید، انگار من خیلی جاها شکست می‌خورم”. من آدم بد شانسی هستم

 • تفکر دو قطبی ( همه یا هیچ)

بعضی انسان ها که دید صفر یا صدی دارند و اتفاق‌ها را به‌صورت همه‌یاهیچ می‌بیند. انسان‌های منفی نگر هستند. به‌طور مثال: “همه مرا کنار گذاشته ا ند” یا وقت تلف کردن بود.

 • مقصر دانستن/ سرزنشگری

بعضی افراد که مسئولیت خود را در کارها نمی بینند و همه کارها را به دیگران نسبت می دهند و خود فرار می کنند افراد منفی نگری خواهند بود. به‌طور مثال “تقصیر اوست که من الآن این‌گونه احساس می‌کنم” یا معلم با من لج بود و نمره نداد  یا تمام مشکلات من تقصیر والدینم است”.

 • همیشه پشیمان بودن

در این حالت فرد به جای اینکه الان توجه با آن داشته باشد چه‌کارهایی را می‌تواند بهتر انجام بدهد، به این موضوع تمرکز دارد که چگونه می‌توانست بهتر از این عمل کنم. به‌طور مثال: “اگر تلاش کرده بودم، می‌توانستم شغل بهتری داشته باشم” یا “نباید این حرف را می‌زدم”.

تکنیک‌های مثبت اندیشی

آیا تا کنون به این فکر کرده اید چگونه نگرش خود را مثبت کنید؟ و از چه طریقی به مثبت اندیشی دست پیدا نمایید؟

برای غلبه بر تفکرات منفی لازم است که فرد آگاهی بالایی نسبت به تکنیک‌های مثبت اندیشی پیدا نماید و بدانیم چگونه تفکر مثبت داشته باشیم.

 1. تمرکز روی زمان حال و در گذشته نماندن
 2. در میان گذاشتن احساسات با افراد مثبت اندیش
 3. انجام کارهای نشاط آور
 4. شکر گزاری نعمات الهی
 5. ارتباط اجتماعی خوب و مثبت
 6. مرور خاطرات خوب زندگی
 7. تجربه از شکست ها

  ذهن مثبت اندیشی که بین ورق های یک کتاب قرار دارد

هدف مثبت اندیشی

هدف امر مهمی است تا فرد بتواند به آنچه می خواهد دست پیدا کند و برای رسیدن به آن برنامه داشته باشد. آیا شما دوست عزیز از اهداف مثبت اندیش آگاهی دارید ؟و یا خود شما برای رسیدن به افکار مثبت هدفی داری؟

هدف در این امر رسیدن به آرامش ،  برخورد مناسب و علمی با مشکلات ، دوری از پرخاشگری در برابر خطرها ، دور شدن از مشکلات روحی و روانی و رسیدن به تعادل و تمرکز بر موفقیت و شاد زیستن است.

برای رسیدن به این اهداف تمریناتی لازم است که از رفتارهای بسیار کوچک که نباید از آنها غافل شد، شروع می‌شود.

۱. لبخند زدن .

۲. یادداشت اتفاقات خوب زندگی.

۳. تمرکز برروی توانایی ها.

۴. یادگیری مهارتهای جدید.

۵. ریلکسیشن کردن و تنفس دیافراگمی.

۶. نشتن افکار منفی.

۷. هدف داشتن برای زندگی .

۸. تفریح و سرگرمی

9. تقویت اعتماد به نفس و خود باوری

10. توجه به جزئیات خوب و لذت بخش زندگی.

11. اهمیت دادن به خوشحال کردن اطرافیان

12. دیدن خوبی های دیگران باشید و از آن ها تعریف کنید.

۱3. دوری از کمال گرایی ، یادتان باشد که هیچ چیز کاملا سیاه یا سفید نیست.

هنر مثبت اندیشی

باید به مثبت اندیشی به عنوان یک هنر نگاه کنیم، چون برای رسیدن به آن یک لطافت و دقت بالایی می خواهد تا فرد بتواند اندیشه مثبت سالم را از مثبت اندیشی سمی تشخیص دهد و به بیراهه کشیده نشود.

مثبت‌نگری سالم به دنبال آن است تا یک فضای مناسب برای واقعیت و امید به زندگی محیا کند. اما مثبت‌نگری سمی این احساسات و نگرش را انکار کرده و  ما را مجبور می‌کند آن‌ها را سرکوب کنیم. وقتی مثبت‌نگری سمی را دنبال می کنیم ، در حقیقت به خودمان و دیگران این پیام را می‌دهیم که این عواطف نباید وجود داشته باشند، اشتباه‌اند و اگر فقط کمی بیشتر تلاش کنیم می‌توانیم به‌طور کامل آن‌ها را از بین ببریم.

در مواردی  مثبت اندیشی بیش از حد و یا مثبت اندیشی زیاد و توجه نکرد به پیرامون و خوشبین بود بیش از اندازه سمی مهلکی بر پیکره اندیشه مثبت خواهد بود.

کتاب های اندیشه مثبت

1- کتاب قدرت مثبت اندیشی

این اثر توسط «نورمن وینسنت پیل» نوشته و به واسطه آقای اسماعیل حسینی ترجمه شده است.  این کتاب جذاب به دنبال این هدف است که فرد با تغییر نگرش خود به زندگی می تواند به موفقیت‌های بزرگی در همه جنبه‌های زندگی دست پیدا کند.

در این اثر شما با اصول و تکنیک‌هایی آشنا می شوید که به شما کمک می کند تا از  این طریق افکار مثبت و تمرکز بر روی اهداف خود، به یک انسان موفق تبدیل شوید.

و می‌توانید قدرت مثبت‌اندیشی را در خود کشف کرده و فهمید که چگونه می‌توان از این توانایی برای جلب انرژی مثبت و خلق تغییرات مثبت در زندگیتان استفاده کنید.

جوان ایرانی در حال مطالعۀ کتاب و مثبت اندیشی

2-کتاب قدرت و فکر مثبت

نویسنده جناب آقای نورمن وینسنت پیل در این اثر با قلمی شیوا از قدرت بی نهایت ذهن و تاثیر عجیب تفکر مثبت بر زندگی انسان بیان داشته و توضیح می‌دهد خلق این انرژی به چه نحو با دوری از کج خلقی و منفی نگری ایجاد شده و می‌توان قدرت لازم را برای موفقیت به دست آورید.

با خواندن این اثر،فرد می‌تواند مهارت‌های جذابی را برای مدیریت استرس، افزایش اعتماد به نفس و ایجاد تغییرات مثبت در زندگیتان بیاموزد. این کتاب در حقیقت یک منبع روح‌بخش و الهام آفرین است برای افرادی که بخواهند با شیوه‌های بهتر به زندگی نگاه کنند و به سمت موفقیت گام بردارند.

3- مثبت اندیشی سمی

این کتاب به همت« ویتنی گودمن» و ترجمهٔ مریم جعفری نگاشته شده است. نویسنده در این کتاب ثابت می‌کند مثبت‌نگری بدون اندیشه و توجه و به هر قیمتی نتیجهٔ معکوس خواهد داشت. وی در این کتاب به افرادی که در جستجوی موفقیت هستند یاد خواهد داد چطور به‌جای انکار این واقعیت، آن را درک کنند. و به این نکته اشاره می‌کند که مثبت‌نگری صرف سمی برای روان‌شناسی عامه‌پسند سطحی است که محدودیت‌های مثبت‌اندیشی و شکرگزاری را نشان می‌دهد و فرد را تشویق می‌کند با فراز و نشیب‌های زندگی آشنا شده و آنها را با آغوش باز بپذیرد و راه‌های واقعی‌تر و مفیدتری برای مثبت‌اندیشی پیدا نماید.

4-هنر تفکر مثبت

کتاب هنر تفکر مثبت. نویسنده «کریستوفر هنسارد» و مترجم: عباس نتاج , فهیمه کرمی. این کتاب 280 صفحه دارد.

نیروی تفکر مثبت اندیشی، یکی از قدرتمندترین منابع انرژی است  که در اختیار بشر قرار داده  شده است.استفاده درست و صحیح از این نیروی شگفت انگیز می‌تواند موفقیت عظیمی در امور مادی، عاطفی و معنوی برای فرد رقم بزند. کریستوفر هنسارد به عنوان استاد پزشکی آیین «بون»، تلاش کرده در این کتاب به آموزش تکنیک‌هایی برای مهار افکار و ایجاد زندگی مطلوب بپردازد.

نویسنده هدفش از نگارش این کتاب، ایجاد تغییرات مثبتی در ذهن و رفتار و زندگی انسان مطابق آیین “بون” است. وی، تفکر مثبت، یک مهارتی است که در اندیشه هنرمندان تبتی باستان وجود داشته که از راه ریاضت معنوی آیین “بون” برای حیاتی سعادتمندانه استفاده می‌شد. در این آیین استفادۀ خلاق از قدرت تفکر، کلید اقتدار است.

 

فیلم انگیزشی

امروزه رسانه بازویی مهم برای ایجاد انگیز درمیان افراد جامعه است. این پدیده می‌تواند به ترویج این اندیشه مثبت که در کارهای هنری گام بسیار مهمی برداشته شده است کمک کند.

 1. فیلم رستگاری در شاوشنک

امید به زندگی و تلاش برای موفق شدن امر بسیار مهمی برای رسیدن به موفقیت است. امری که شاید بهترین چیز برای رسیدن به اهداف خود باشد.

فیلم رستگاری در شاوشنگ یا «The Shawshank Redemption» یکی از فیلم‌های مهمی است که به به عینه امید را در فرد زنده می‌کند و به بینندگان خود این مساله را تلقین می کند که هیچ موقع از تلاش برای رسیدن به اهداف والا نا امید نشوید.

اگر می خواهید،انگیزشی عالی پیدا کنید از دیدن این فیلم غافل نشوید و توجه داشته باشید قدیمی بودن این اثر به هیچ وجه از انگیزشی و الهام‌بخش بودن آن کم نکرده است. این فیلم حول محور «امید» پیش می‌رود.

در این فیلم هنری و انگیزشی یک سلسله اتفاقات عجیب و سختی برای بازیگر نقش اول فیلم (تیم رابینز) می‌افتد ولی او هرگز نا امید نشده و امید را در خود زنده نگه می‌دارد و به نتیجه های موفقیت آمیزی دست پیدا می‌کند.

این فیلم در رتبه‌ی نخست لیست IMDB قرار دارد و بسیاری از کارشناسان و تحلیگران بر این باورند که این فیلم هنری با بازی تیم رابینز و مورگان فریمن، یکی از بهترین فیلم‌های انگیزشی تاریخ سینمای جهان است.

 1. فیلم فارست گامپ

فیلم فارست گامپ (Forrest Gump) از بهترین و تماشایی‌ترین فیلم های انگیزشی سینمای جهان است که رتبۀ دوم فیلم‌های انگیزشی را به خود اختصاص داده است. افرادی که بدنبال رسیدن به موفقیت هستند از دیدن این فیلم غافل نشوند. این اثر هنری و انگیزشی داستان زندگی شخصی به نام فارست گامپ  را به نمایش می‌گذارد، که در همان اول فیلم و با دویدن با وجود فلج بودن پاها، تماشاگران را شگفت‌زده می‌کند. این فیلم از همان ابتدا به مخاطب این را القا می‌کند که هرگز تسلیم نشوید و در هر شرایطی هر چه در توان دارید به کار ببندید تا به موفقیت برسید.

فیلم فارست گامپ با بازی بازیگر معروف  توماس جفری هنکس جوایز بسیاری دریافت کرده است. این فیلم که بازخورد بسیار خوبی را نیز از تماشاگران دریافت کرد، جز فیلم‌های بسیار موفق هنکس آمریکایی به حساب می‌آید. فیلنامه فیلم بسیار قدرتمند است و به تنهایی شما را تحت تاثیر قرار می‌دهد. فیلم فارست گامپ که بازخوردهای بسیار زیاده داشته است بی شک یکی از بهترین فیلم‌های انگیزشی تاریخ سینمای جهان به شمار می رود. تماشگران درس‌های بسیار زیادی می‌توان با دیدن این فیلم خواهند گرفت.

 1. فیلم هوانورد

فیلم هوانورد (The Aviator) با بازیگری لئوناردو دی کاپریو در سال 2004 در سینماهای سراسر جهان اکران و با استقبال خوبی روبرو شد. نقش اصلی فیلم یک خلبان ماهر و تهیه‌کننده موفق سینما است. اما این فرد از یک مشکل بزرگ به نام وسواس رنج می‌برد. این رنج همیشه و در همه حال همراه با او است و حتی یک لحظه زندگی او را تنها نمی‌گذارد.

این فیلم سرشار از درس‌های ارزشمند و آموزنده است که به فرد یاد می‌دهد چقدر موفقیت در زندگی و کسب و کار اهمیت دارد و فرد باید رسیدن به این هدف نهایت تلاش خود را انجام دهد و از کوشش و تلاش خسته و نا امید نشود.  و هچنین قرار نیست در مسیر رسیدن به موفقیت اینقدر حساسیت به خرج دهیم که دار وسواس بشوید.

 1. در جستجوی خوشبختی

فیلم در جستجوی خوشبختی یا (The Pursuit of Happyness)  به دید خیلی از مخاطبان به عنوان بهترین یا اولین فیلم انگیزشی محسوب می‌شود. این فیلم در مورد پدری است که علیرغم سختی ها همواره در جست و جوی خوشبختی است. همین امر باعث می‌شود که این شخص به هیچ عنوان تصمیم مشکلات خود نشود و با تمام وجود به تلاش و کوشش ادامه دهد.

بازی فوق‌العاده ویل اسمیت در این فیلم او را به عنوان یک بازیگر معروف جاودانه کرد.

مخاطبان از دیدن این فیلم غافل نشوند،  چون این فیلم نماد سخت‌کوشی و تلاش کردن در هر شرایطی است و اینکه که نباید در کسب و کار خود کمال‌گرا باشید و بلکه باید سعی کنید هر چه زودتر شروع کنید تا مشکلات خود را در حین همین مسیر شناسایی و برطرف نمایید.

جملات مثبت

دیدن و خواندن جملات و کلمات مثبت، باعث ایجاد انگیزه می شود و مثبت اندیشی را در ذهن ایجاد می‌کند. گاهی جملات انگیزشی کوتاه انسان این انرژی را می دهد تا تلاش کند به اهداف خود دست پیدا کند. مطالعه در مورد مباحث مثبت اندیشی زندگی کاری و شغلی فرد و روابط او با دیگران را بهبود می‌بخشد.

 • یک فرد موفق کسی است که می‌تواند با آجر‌هایی که دیگران به سمت او پرتاب کرده‌اند، پایه و اساس محکمی برای خود بنا کند «دیوید برینکلی؛ فیلمنامه‌نویس»
 • پیشرفت روزانه کوچک، در طولانی مدت منجر به نتایج خیره‌ کننده خواهد شد. «رابین شارما»
 • موفقیت در این نیست که چه چیزی در پیش رو داریم، موفقیت در این است که چه چیزی در پشت سر به جا می‌گذاریم. «کریس ماسگرو»
 • موفقیت خود را به این نسبت می‌دهم که من هرگز نه بهانه آوردم و نه بهانه‌ای را پذیرفتم. «فلورانس نایتینگل «مصلح اجتماعی و آماردان»
 • رؤیاهای‌ خودتان را بسازید در غیر این صورت فرد دیگری شما را برای ساختن رؤیایش به کار خواهد گرفت. «فرا گری، تاجر و سخنران انگیزشی»
 • همه انسان ها نابغه هستند، اما اگر برای سنجش میزان نبوغ یک ماهی، توانایی او در بالا رفتن از درخت را ملاک قرار دهید، آن ماهی در تمام مدت زندگی اش حس خواهد کرد که یک احمق است. «آلبرت انیشتین»
 • ترس با ناامیدی و شرم با محرومیت همراه است و فرصت ها چون ابر می گذرند، پس فرصت های نیک را غنیمت شمارید. «امام علی علیه السلام»
 • هرگاه از کاری ترسیدی، خود را بـه کام آن بینداز، زیرا ترس شدید از آن کار، دشوارتر و زیان‌بارتر از اقدام به آن کار است.  «امام علی علیه السلام»

حرف آخر

شما میتونید تکنیک های عملی و راهکارهای جزئی این موضوع رو داخل اپلیکیشن آکو ببینید و از بخش های دیگر این نرم افزار نیز در جهت افزایش مهارت های شخصیتی و رشد خودتون استفاده کنید.
لینک دانلود این این نرم افزار در صفحه اول سایت قرار داده شده است.